Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kaleta Zygmunt
Zygmunt Marian Kaleta
ur. w 1957 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Od 1980 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Poligraficznych w Kielcach oraz pracownikiem Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 10 lipca 1982 r. był  internowany  w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie.  Po zwolnieniu z internowania aktywnie działał w Biskupim Komitecie Pomocy Potrzebującym. We wrześniu 1983 r. wyemigrował do Francji. Do 1987 r. był objęty kontrolą operacyjną przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej