Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaleta Zygmunt

Zygmunt Marian Kaleta

ur. w 1957 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Od 1980 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Poligraficznych w Kielcach oraz pracownikiem Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 10 lipca 1982 r. był  internowany  w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie.  Po zwolnieniu z internowania aktywnie działał w Biskupim Komitecie Pomocy Potrzebującym. We wrześniu 1983 r. wyemigrował do Francji. Do 1987 r. był objęty kontrolą operacyjną przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej