Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dziubek Jarosław
Jarosław Augustyn Dziubek
ur. w 1961 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018

Biogram

Jarosław Dziubek prowadził działalność opozycyjną w latach 1982-1985.
Od stycznia 1982 r. był członkiem zorganizowanej grupy oporu, która m. in. malowała hasła antysocjalistyczne na murach budynków mieszkalnych oraz zakładów pracy. W dniu 12 października 1982 r. brał udział w demonstracjach ulicznych w Gdańsku, które miały na celu protest przeciwko decyzji Sejmu PRL o przyjęciu nowej ustawy o związkach zawodowych, która delegalizowała NSZZ „Solidarność”. W trakcie rozpraszania demonstracji  został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, po czym w dniu 13 października 1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W dniu 9 marca 1983 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku uniewinnił go od stawianych zarzutów. Jesienią 1983 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, w trakcie której również był szykanowany za swoje poglądy polityczne. Na skutek prowokacji przeprowadzonej przez zastępcę dowódcy kompani d/s politycznych został 28 sierpnia 1985 r. tymczasowo aresztowany i wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 1985 r. skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN