Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Henryk Marian Kaśnicki
ur. w 1947 roku w m. Jawor
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019

Biogram

Pan Henryk Kaśnicki był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 14-15 XII 1981 r. aktywnie uczestniczył w strajku w zakładzie pracy. 
W dniu 15 XII 1981 r. podczas pacyfikacji strajku został zatrzymany przez jednostki milicyjne i natychmiast internowany. Od 17 XII 1981 r. przebywał w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. 22 II 1982 r. został zwolniony z internowania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN