Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Blok Zdzisław
Zdzisław Józef Blok
ur. w 1930 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012

Biogram

W latach 80. był pracownikiem Biura Projektów Przemysłu Wyrobów Metalowych „Biprowumet” w Krakowie. Od wprowadzeniu stanu wojennego kolportował materiały bezdebitowe na terenie zakładu pracy. W dniu 30 czerwca 1987 r., za rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw w okresie od listopada 1986 r. do kwietnia 1987 r., został ukarany przez Kolegium do spraw Wykroczeń grzywną w wysokości 50 tys. zł, dodatkowo orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomości. W ramach represji Służba Bezpieczeństwa zastrzegła mu możliwość wyjazdów zagranicznych od 20 sierpnia 1987 r. do 14 czerwca 1988 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN