Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grzesiński Mirosław

Mirosław Grzegorz Grzesiński

ur. w 1961 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Od lutego 1985 r. kolportował w Poznaniu pisma i wydawnictwa, w tym materiały sygnowane przez „Solidarność Walczącą”, wzywające do udziału w strajku. Został zatrzymany 28 lutego 1985 r., a następnie postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu tymczasowo aresztowany. 2 marca 1985 r. został osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 13 września 1985 r. uznał go winnym popełnienia zarzucanego mu czynu, wymierzając mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, jednocześnie warunkowo zawiesił jej wykonanie wyznaczając okres próby na 3 lata, oraz wymierzył mu grzywnę w wysokości 100 tys. złotych, zaliczając na jej poczet okres tymczasowego aresztowania od 28 lutego do chwili zwolnienia 13 września 1985 r. Ponadto Sąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych zgromadzonych w sprawie oraz zasądził od oskarżonego kwotę stanowiącą zwrot kosztów postępowania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN