Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawlik Kazimierz

Kazimierz Pawlik

ur. w 1945 roku w m. Szumsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Kazimierz Pawlik (1945-1991) w latach 1974-1991 był pracownikiem Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”; był przewodniczącym Komisji Wydziałowej w Zakładzie Mechanicznym KiZPS Siarkopol oraz członkiem Prezydium Komisji Zakładowej. W okresie od 13.12.1981 do 24.06.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Wiosną 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Tarnobrzegu. W okresie 1989-1991 pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w KiZPS „Siarkopol”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
    • G Wołk, Ośrodki odosobnienia w Polsce południowo – wschodniej 1981-1982, Rzeszów 2009.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN