Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szaciłło Leszek

Leszek Szaciłło

ur. w 1955 roku w m. Włoszczowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Leszek Wiesław Szaciłło prowadził działalność opozycyjną w latach 1981-1989. Był aktywnym członkiem ,,Solidarności'', kolporterem, współorganizatorem akcji oraz zbiórek pomocowych, uczestnikiem wielu akcji i manifestacji opozycyjnych.
Był zatrudniony w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych. Działalność opozycyjną w podziemnych strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Szczecinie  rozpoczął w okresie stanu wojennego. 
Od 13.12.1981 do czerwca 1989 r. był zaangażowany w kolportaż nielegalnych pism, ulotek, wydawnictw (m.in. „Grot”, „Bis”, Tygodnik Wojenny”, Obraz”, „Jedność”). Czynnie wspierał represjonowanych działaczy zdelegalizowanej „Solidarności”. Współorganizował zbiórki pieniędzy i żywności na rzecz osób internowanych oraz ich rodzin. Pomagał zwolnionym z pracy działaczom opozycyjnym poprzez zatrudnianie ich na prowadzonych przez siebie budowach. Brał również udział w strajkach i manifestacjach. 
W związku z tą działalnością był inwigilowany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa. W jego mieszkaniu dochodziło do licznych rewizji, był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków