Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Zygmunt Bareła

ur. w 1946 roku w m. Huta Brudzka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018
Biogram
Jan Bareła współtworzył NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Radomsku, gdzie został członkiem Komisji Zakładowej. 14.12.1981 r. wziął udział w proteście pracowników zakładu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i zawieszeniu działalności NSZZ „Solidarność”. W latach 1982–1989 prowadził działalność opozycyjną na terenie Radomska i jako członek podziemnych struktur „Solidarności” uczestniczył w spotkaniach konspiracyjnych odbywających się m.in. w kościele św. Lamberta. Zajmował się rozpowszechnianiem niezależnej prasy, wydawnictw, ulotek, biuletynów, pomocą dla rodzin internowanych, brał udział w akcjach plakatowania i malowania napisów na murach, uczestniczył w mszach w intencji Ojczyzny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków