Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Alfred Maciej Brzezinka

ur. w 1940 roku w m. Kokoszyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
 Pan Alfred Brzezinka był aktywnym działaczem związkowym NSZZ „Solidarność” na KWK „Anna” w Wodzisławiu Śląskim, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. 
Internowany w dn. 14 XII 1981 r. przebywał w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Szerokiej. Zwolniony z internowania 29 I 1982 r. 
Z uwagi na swe wypowiedzi nt. sytuacji politycznej w kraju, mając jednocześnie na względzie jego działalność przed wprowadzeniem stanu wojennego, w latach 1983-1989 pozostaje w zainteresowaniu operacyjnym SB w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Brzoza”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN