Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Modzelan Kazimierz

Kazimierz Modzelan

ur. w 1941 roku w m. Ostrów Mazowiecka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Sztucznych „Stilon” w Gorzowie Wielkopolskim, następnie członkiem Komisji Zakładowej. W dniach 14-17 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w „Stilonie”. Od 15 grudnia 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. 5 maja 1982 r. został internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Głogowie i Grodkowie. Z internowania zwolniony został 7 grudnia 1982 r. 
W latach 1982-1985 kolportował wydawnictwa podziemne oraz drukował pismo „Feniks”. W latach 1983-1987 był członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej Gorzów Wielkopolski. 16 marca 1984 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Został zwolniony 25 lipca 1984 r. na mocy ustawy o amnestii. 27 sierpnia 1985 r. został ponownie aresztowany i osadzony w  Areszcie Śledczym w Szczecinie, a następnie w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu, z którego został zwolniony 27 marca 1986 r. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z 22 kwietnia 1986 r. został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania. W 1989 r. był delegatem na Walny Zjazd Delegatów Regionu Gorzowskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989 t. 1, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN