Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tarnowska Barbara
Barbara Wanda Tarnowska
ur. w 1934 roku w m. Kościelisko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 458/2011

Biogram

W latach 1980-1981 była przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zakopanem, a także delegatem na I Krajowy Zjazd ,,Solidarności”. Brała udział w zorganizowanym w Zakopanem w dniu 1 maja 1983 r. kontrpochodzie, za co została ukarana grzywną przez kolegium do spraw wykroczeń. W maju 1984 r. z jej inicjatywy grono lekarzy zakopiańskich wystosowało petycję do Sejmu PRL o uwolnienie więźniów politycznych. W latach 1980-1988 była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN