Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zenon Wacław Ratajczak

ur. w 1932 roku w m. Ostroróg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Był jednym z organizatorów NSZZ „Solidarność” w Odlewni Żeliwa w Śremie – wszedł w skład komisji założycielskiej, a następnie został przewodniczącym komisji wydziału i członkiem prezydium komisji zakładowej „Solidarności”. Od 13 grudnia 1981 r. do 11 czerwca 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Po uwolnieniu kontynuował działalność opozycyjną w podziemnych strukturach „Solidarności” – zajmował się m.in. kolportażem biuletynów i ulotek na terenie Śremu, za co w dniu 3 października 1983 r. został zatrzymany i aresztowany. Oskarżono go m.in. o opracowywanie, drukowanie oraz kolportowanie ulotek. W dniu 8 listopada 1983 r. opuścił Areszt Śledczy w Lesznie. Sąd Rejonowy w Gostyniu wyrokiem z 1 marca 1984 r. skazał Zenona Ratajczaka na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej