Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Milecki Józef

Józef Milecki

ur. w 1946 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Józef Milecki przed wprowadzeniem stanu wojennego powielał ulotki i plakaty sygnowane przez Konfederację Polski Niepodległej.        
14 grudnia 1981 r. współorganizował strajk okupacyjny w miejscu pracy – Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Bistona” w Łodzi. 
W 1982 r. współtworzył nielegalne pismo „Wolna Solidarność” oraz kontynuował kolportaż pism i ulotek o treściach antykomunistycznych, co stało się bezpośrednią przyczyną jego internowania w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu w okresie od 7 maja do 23 lipca 1982 r. Po zwolnieniu organizował konspiracyjne spotkania członków Ogólnopolskiej Sekcji Włókna i Skóry NSZZ „Solidarność” i wszedł w skład podziemnej struktury związkowej. 29 sierpnia 1982 r. został ponownie internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach–Piaskach, gdzie przebywał do 6 grudnia 1982 r. Przez dwa miesiące był objęty dozorem milicyjnym, a czynności operacyjne podjęte przez Służbę Bezpieczeństwa doprowadziły do jego zwolnienia z pracy w lutym 1983 r. 
W latach 1982–1986 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN