Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Ostrowski

ur. w 1957 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Pracownik Zakładu Remontowo – Budowlanego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w sporządzanie oraz rozpowszechnianie druków drugoobiegowych, w tym ulotek nawołujących do podjęcia akcji strajkowej w dniu 3 maja 1982 r. 
W dniu 1 maja 1982 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 1 września 1982 r. skazany na 1 rok pozbawienia wolności. Karę odbywał w zakładach karnych w Tarnowie i Hrubieszowie. Zwolniony w dniu 19 stycznia 1983 r. po zawieszeniu wykonania kary na skutek apelacji. 
Po uwolnieniu nadal związany ze strukturami podziemnej „Solidarności” w Tarnowie. Objęty postępowaniem karnym w związku z udziałem w manifestacji w dniu 13 grudnia 1983 r. na placu katedralnym w Tarnowie, umorzonym na mocy przepisów amnestyjnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej