Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wierzbicki Jacek

Jacek Mieczysław Wierzbicki

ur. w 1950 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 498/2015
Biogram
Aktywnie zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” w Kielcach. Był inicjatorem utworzenia „Solidarności” w Archiwum Państwowym w Kielcach, wchodził w skład Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, a następnie został członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Utrzymywał kontakty z Zarządem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach. Był jednym z 13 członków, którzy w październiku 1981 r. reaktywowali w Kielcach działalność Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania. Jako działacz RKOWiPzP w Kielcach, na podstawie decyzji nr 241/81 Komendanta Wojewódzkiego MO w Kielcach, został internowany 13.12.1981 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. Mimo orzeczenia lekarskiego z 23.12.1981 r. informującego o złym stanie zdrowia i skargi  do MSW na internowanie, decyzja o internowaniu została utrzymana w mocy. Został zwolniony z internowania 27.02.1982 r. Decyzję o zwolnieniu podjęto po 6 tygodniowym leczeniu szpitalnym w Krakowie oraz po przeprowadzeniu z nim kilkakrotnych rozmów ostrzegawczych. Po zwolnieniu z internowania Jacek Wierzbicki nadal był inwigilowany oraz wzywany na rozmowy ostrzegawcze. W ramach represji przewidywany był także do odbycia służby wojskowej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN