Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Edward Żak

ur. w 1949 roku w m. Sokołów Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Od 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładzie Energetycznym Warszawa –Teren oraz członkiem Komisji Zakładowej i przewodniczącym Komisji Oddziałowej w Rejonie Energetycznym Sokołów Podlaski. 
Od 13 grudnia 1981 r. do 11 kwietnia 1989 r. był aktywnym członkiem Tymczasowego Komitetu „Solidarności”. Uczestniczył w działalności konspiracyjnej i organizował zbiórki pieniędzy dla aresztowanych członków Związku. Brał udział w ulicznych i zakładowych akcjach protestacyjnych. Kolportował prasę podziemną, ulotki, plakaty i inne materiały drugiego obiegu na terenie Rejonu Energetycznego i miasta Sokołów Podlaski.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków