Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Bartłomiej Dziędziel

ur. w 1954 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2017
Biogram
Pan Andrzej Dziędziel jako członek NSZZ „Solidarność” aktywnie działał w strukturach związkowych na terenie miasta Oświęcim. W okresie od września 1980 r. do grudnia 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Koła NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych Oświęcim. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował podziemne struktury związkowe pod nazwą „Solidarność Ziemi Oświęcimskiej”. Uczestniczył w tajnych spotkaniach działaczy opozycji, podczas których omawiano sposoby protestowania przeciwko stanowi wojennemu i zawieszeniu działalności NSZZ „Solidarność”. Zajmował się produkcją nielegalnych ulotek i plakatów o treściach "Solidarność i demokracja zwyciężą" oraz "Solidarność żyje", które następnie rozklejał na terenie Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu. 
W związku z zaangażowaniem się w akcję plakatowania 1 III 1982 r. został zatrzymany i aresztowany. Jako osadzony przebywał w areszcie śledczym w Bielsku - Białej i Krakowie, a także w Zakładach Karnych w Raciborzu i Strzelcach Opolskich. W wyniku przeprowadzonego śledztwa został oskarżony o kontynuowanie po ogłoszeniu stanu wojennego działalności związkowej. Ponadto usłyszał zarzut udziału w sporządzaniu i kolportowaniu ulotek zawierających treści antypaństwowe. Za powyższą działalność Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w dniu 31 III 1982 r. wymierzył mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W lipcu 1982 r. w skutek rewizji wyroku wymiar kary zmniejszono do 8 miesięcy. Mury Aresztu Śledczego w Krakowie opuścił 2 IX 1982 r. na mocy postanowienia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. 
Jako działacz podziemia związkowego był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1982-1987 w ramach spraw o kryptonimach: "Znaczek" i "Bicz". 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN