Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pollak Rajmund

Rajmund Henryk Pollak

ur. w 1953 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 417/2020
Biogram
Pan Rajmund Pollak był pracownikiem FSM w Bielsku-Białej. 
W dniu 16 XII 1981 r. uczestniczył w nielegalnej manifestacji zorganizowanej w ww. zakładzie pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Rajmund Pollak zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw. Dodatkowo, posiadanie przepustki pozwoliło mu na wyjazdy do zakładów FSM w Tychach, Sosnowcu i Częstochowie. Dzięki temu Pan Rajmund Pollak informował innych działaczy, którymi drogami można przewozić prasę podziemną, nie narażając się tym samym na kontakty z ZOMO. 
Ze względu na zajmowane stanowisko oraz kontakty z CFDT [Confédération française démocratique du travail – Francuską Demokratyczną Konfederacją Pracy], udało się Panu Rajmundowi Pollakowi sprowadzić do Polski radiostację, ukrytą wśród darów przekazanych przez organizacje francuskie. W ramach współpracy z CFDT, Pan Rajmund Pollak przekazywał informacje o sytuacji panującej w kraju, a zwłaszcza w FSM w Bielsku-Białej. Zajmował się także tłumaczeniem wewnętrznych instrukcji CFDT dot. organizacji strajków i demonstracji. 
Ponadto Pan Rajmund Pollak brał udział w odtwarzaniu struktur NSZZ „Solidarność” na terenie ww. zakładu pracy, zostając w 1989 r. Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Biurze Handlu Zagranicznego FSM.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków