Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Drozd

ur. w 1938 roku w m. Michałówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Był przewodniczącym Komitetu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Żagańskich Zakładach Przemysłu Wełnianego Oddział w Żarach, jak również członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. Na terenie zakładu pracy rozpowszechniał ulotki o treści antysocjalistycznej i antyradzieckiej, oraz występował przeciwko władzom, Milicji Obywatelskiej i Służbie Bezpieczeństwa. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Zielonej Górze z 13 grudnia 1981 r. został internowany. Dnia 15 grudnia 1981 r. został doprowadzony do aresztu KWMO w Zielonej Górze, a następnie umieszczony w Zakładzie Karnym w Głogowie, skąd zwolniono go 6 marca 1982 r. Po zwolnieniu nie zaprzestał działalności opozycyjnej - zbojkotował obchody święta 1 Maja i wybory do Rad Narodowych, a w 1982 r. działał w Tymczasowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Żarskiej, w ramach, której przygotowywał do druku teksty krytyczne wobec władz państwowych i WRON. Za ww. działalność wyrokiem Sądu Rejonowego w Żarach z 19 maja 1983 r. został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Karę darowano 5 sierpnia 1983 r. na mocy ustawy o amnestii. W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności