Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tarnawska Wanda

Wanda Tarnawska

ur. w 1958 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Wanda Tarnawska w 1980 r. była współorganizatorką Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Biura Prasowego NZS i Centrum Informacji Akademickiej NZS przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W 1981 r. została współzałożycielką i redaktorem wydawanych przez NZS pism „Kontrapunkt” i „CIA. Centrum Informacji Akademickiej. Biuletyn Informacyjny”. We wrześniu 1981 r. została zatrudniona w Biurze Rzecznika Prasowego MKR Regionu Rzeszowskiego, jako asystentka oraz współpracowniczka biuletynu „Solidarność Rzeszowska”. W latach 1982-1989 współpracowała z Regionalną Komisją Wykonawczą „Solidarność” w Rzeszowie, była redaktorem i maszynistką podziemnego pisma RKW „Solidarność Trwa”. Kolportowała prasę i wydawnictwa podziemne (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, książki dostarczane z Krakowa i Warszawy). Współpracowała z  Komitetem Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym i Pozbawionym Pracy oraz ich Rodzinom przy klasztorze oo. bernardynów w Rzeszowie, następnie z Diecezjalnym Zespołem Charytatywno-Społecznym. Od 1984 r. w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego organizowała spotkania i wystawy. W lutym 1989 r. była współzałożycielką Komitetu Obywatelskiego przy RKW „Solidarność” w Rzeszowie, przekształconego w kwietniu 1989 r. w Rzeszowski Komitet Obywatelski „Solidarność”. 
Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1989. Objęta zastrzeżeniem wyjazdu do wszystkich krajów świata wniesionym przez Wydział III SB i Wydział V SB WUSW w Rzeszowie w latach 1985-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej