Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stępień Antoni

Antoni Stępień

ur. w 1952 roku w m. Zabrze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Pan Antoni Stępień był działaczem opozycji antykomunistycznej w okresie PRL. Zatrudniony w Katowicach, jako członek NSZZ „Solidarność” w grudniu 1981 r. współorganizował strajk w zakładzie produkcyjnym „Ligota”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu „Solidarności” Pan Stępień nie przerwał działalności związkowej. Zajmował się kolportażem ulotek oraz pomocą rodzinom osób internowanych i aresztowanych. 
Od 1983 r. był członkiem Grupy Oporu Społecznego założonej przez przedstawiciela podziemnych struktur RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Od 1984 r. prowadził działalność w ramach Jastrzębskiej Delegatury RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych. 
Od 1985 r. był członkiem Tymczasowej Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarność”. Oprócz spotkań kontaktowych w kościele „Na Górce” w Jastrzębiu-Zdroju i mieszkaniach prywatnych, brał udział w Mszach za Ojczyznę, pielgrzymkach świata pracy i licznych demonstracjach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków