Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Elżbieta Teresa Sidor-Świech

ur. w 1952 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
W latach 1983-1986 była zaangażowana w kolportaż podziemnej prasy i wydawnictw. Zatrudniona w centralnym laboratorium w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie rozprowadzała także literaturę i prasę bezdebitową w środowisku służby zdrowia. W związku z podejrzeniem o udział Elżbiety Sidor w kolportażu literatury bezdebitowej przeprowadzono w dniu 4.04.1986 r. w jej mieszkaniu przeszukanie, w wyniku którego skonfiskowano liczne pisma i wydawnictwa sygnowane przez podziemną „Solidarność” oraz Liberalno-Demokratyczną Partię „Niepodległość”. Protokół przeszukania obejmował 36 pozycji. Po dokonanym przeszukaniu Elżbieta Sidor, pod zarzutem przechowywania i rozpowszechniania nielegalnych pism, została w dniu 5.04.1986 r. aresztowana i objęta śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy WUSW w Lublinie i Prokuraturę Rejonową dla miasta Lublina. Osadzona została w Areszcie Śledczym w Lublinie. 30.06.1986 r. Prokuratura Rejonowa dla m. Lublina skierowała do Sądu Rejonowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko Elżbiecie Sidor. Natomiast Sąd Rejonowy w Lublinie Wydz. III Karny, w dniu 13.08.1986 r. wydał postanowienie o umorzeniu postępowania karnego wobec Elżbiety Sidor na podstawie amnestii z 17.07.1986 r. i nakazał zwolnienie jej z aresztu w dniu 14.08.1986 r. W czasie pozbawienia wolności Elżbieta Sidor została zwolniona z pracy w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie pod fałszywym pretekstem rzekomych nieprawidłowości finansowych w dziale laboratorium, którym kierowała. Środowisko „Solidarności” służby zdrowia udzieliło jej wsparcia finansowego organizując na ten cel zbiórkę pieniędzy. Z powodu swej działalności Pani Elżbieta Sidor była inwigilowana, zatrzymywana i pozbawiona wolności, a w jej domu przeprowadzano przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Andrzej Jóźwiakowski „Solidarność” lubelskiej służby zdrowia w stanie wojennym w: Stąd ruszyła lawina… Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006
    • Zygmunt Łupina NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w podziemiu. 13 grudnia 1981-19 lutego 1989 w: Stąd ruszyła lawina… red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006