Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jamróz Zbigniew

Zbigniew Jamróz

ur. w 1950 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 568/2015
Biogram
Był inicjatorem powstania NSZZ „Solidarność” w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach. Współorganizował strajki oraz akcje protestacyjne na terenie zakładu pracy. Był członkiem Komitetu Strajkowego w miejscu pracy, Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz pierwszego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach. Z Jego inicjatywy utworzono Samorząd Pracowniczy przy FŁT „Iskra” w Kielcach. Był aktywnym członkiem Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania w Kielcach. W okresie od 13.12.1981 r. do 08.03.1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. 
                                                                   

Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej