Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Gwiżdż

ur. w 1944 roku w m. Górki Wielkie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pan Adama Gwiżdż od 1980 r. zaangażował się działalność NSZZ „S” w Zakładach Kuźniczych w Skoczowie, pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącego Komisji Zakładowej FSM Zakłady Kuźnicze oraz wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzia. 
Internowany w dn. 13 XII 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej i Łupkowie, zwolniony dn. 29 IV 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania podejrzewany o organizowanie podziemnych struktur związkowych i nadal kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności