Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Hubert Andrzej Błaszczyk

ur. w 1952 roku w m. Golczewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 139/2017
Biogram
We wrześniu 1980 r. wstąpił do struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” utworzonych przy Sądzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. Był członkiem Komitetu Zakładowego, a w 1981 r. został doradcą prawnym Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność" w Świebodzinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie podpisał deklaracji lojalności i nie zaprzestał działalności opozycyjnej. W okresie od stycznia do marca 1982 r. był członkiem nielegalnej organizacji Podziemie NSZZ „Solidarność" Ziemi Świebodzińskiej. Celem organizacji było m.in. sporządzanie i kolportowanie ulotek. W dniu 29 kwietnia 1982 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. Dnia 17 czerwca 1982 r., za tę działalność wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu został skazany na 4 lata pozbawienia wolności i utratę praw obywatelskich na 3 lata. Po ogłoszeniu wyroku w lipcu 1982 r. został osadzony w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. W marcu 1983 r. został przeniesiony do Zakładu Karnego w Strzelinie. Odmówił podpisania wniosku o ułaskawienie. Dnia 2 września 1983 r. został zwolniony z więzienia na mocy amnestii. Po wyjściu z więzienia i zwolnieniu z miejsca pracy w latach 1983-1984 pozostał bez zatrudnienia. Do 1987 r. kontaktował się z działaczami „Solidarności" w kilku regionach kraju. W latach 1983-1987 był inwigilowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i namawiany do współpracy. Rozpracowanie zakończono w 1987 r., gdy wraz z rodziną wyemigrował do Australii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności