Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pazderski Eugeniusz

Eugeniusz Józef Pazderski

ur. w 1952 roku w m. Rozstrzębowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Eugeniusz Pazderski był pracownikiem katedry radioastronomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
We wrześniu 1980 r. został delegatem do Zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”.
W 1982 r. wspólnie z pracownikami naukowymi UMK był jednym z twórców powstania toruńskiego Radia „Solidarność”, a następnie w 1985 r. Telewizji „Solidarność”, tzn. sabotażowej akcji polegającej na zakłócaniu emisji programu TVP w regionie toruńskim. Na cele powyższego przedsięwzięcia skonstruował nadajnik do emisji sygnału telewizyjnego. Pierwsza emisja odbyła się dnia 14 września 1985 r., kiedy to na ekranie wyświetliły się hasła antywyborcze. Po drugiej emisji, przeprowadzonej kilka dni później, został zatrzymany na 48 godzin i dokonano przeszukania jego miejsca zamieszkania, podczas którego zarekwirowano wydawnictwa podziemne.
W 1987 r. we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego był konstruktorem prototypu nadajnika telewizyjnego do emitowania haseł na wizji TVP o mocy sygnału na cały kraj. Jednak na skutek zarekwirowania sprzętu przez gdańską Służbę Bezpieczeństwa, zaprzestano dalszych konstrukcji nadajnika. Przez cały okres lat 80-tych należał do kadry naukowej UMK zaangażowanej w działalność podziemnych struktur „Solidarności”, szczególnie poprzez kolportaż czasopism i książek drugiego obiegu oraz organizowanie różnych, propagujących idee związkowe inicjatyw.
W związku prowadzoną działalnością zastrzeżono mu wyjazdy zagraniczne w latach 1985 -1988.      
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • W. Polak „Najtrudniejsze egzaminy” Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001