Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Alicja Grażyna Szkaradek

ur. w 1951 roku w m. Biała Podlaska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Od 1982 r. do chwili aresztowania w dniu 6 marca 1984 r. uczestniczyła w działalności podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Nowego Sącza. W okresie tym gromadziła, przechowywała i rozpowszechniała notatki oraz druki o treści antyreżimowej. Sporządzała matryce wykorzystywane do druku ulotek, wykonała matryce do sześciu numerów bezdebitowego pisma „Wiadomości Nowosądeckie”, dostarczała je osobom nielegalnie drukującym materiały poligraficzne, kolportowała ulotki, kalendarze i plakietki, organizowała i uczestniczyła w większości spotkań odbywających się w jej mieszkaniu. W związku z zarzucanymi jej czynami Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu wydała postanowienie o jej tymczasowym aresztowaniu w okresie od 6 marca do 6 kwietnia 1984 r. Decyzją Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w dniu 28 marca 1984 r. została zwolniona z Aresztu Śledczego w Myślenicach. Jednocześnie Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu wystawiła 30 marca 1984 r. postanowienie o oddaniu Pani Szkaradek pod dozór MO, zobowiązując ja do zgłaszania się do WUSW 3 razy w tygodniu. Dnia 28 lipca 1984 r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu wydała postanowienie o umorzeniu prowadzonego przeciwko niej śledztwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej