Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olszowy Akradiusz

Akradiusz Jerzy Olszowy

ur. w 1956 roku w m. Krzyż
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2014
Biogram
Dziennikarz Rozgłośni Polskiego Radia w Zielonej Górze i aktywny działacz NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w  strajkach i manifestacjach organizowanych na terenie województwa zielonogórskiego i w Warszawie. W czerwcu 1981 r. był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. W 1981 r. redagował pisma niezależne „Solidarność Środkowego Nadodrza” i „Wolny Rolnik”. Za działalność związkową został zwolniony z pracy po wprowadzeniu stanu wojennego. Po 13.12.1981 r. działał w podziemnej „Solidarności”, organizator Tajnej Tymczasowej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Regionu Zielonogórskiego i wydawca podziemnego pisma „Solidarność Środkowego Nadodrza”. 31.08.1982 r. aresztowany przez SB, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze do 18.11.1982 r., a 11.05.1983 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. W 1983 r. wyemigrował do RFN. Do 1987 r. był redaktorem Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej