Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janeczek Ryszard

Ryszard Wojciech Janeczek

ur. w 1944 roku w m. Kobylanka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2014
Biogram
Pracownik oddziału spółdzielni „Społem” w Gorlicach. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur „Solidarności” w miejscu pracy. Przewodniczący Komisji Zakładowej, a następnie członek Komisji Rewizyjnej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik konspiracyjnych spotkań działaczy związkowych. Zaangażowany w organizację pomocy dla osób represjonowanych oraz ich rodzin. 
W dniu 11 maja 1982 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 2 lipca 1982 r. 
Od 1983 r. na emigracji w Stanach Zjednoczonych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN