Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Makowski Roman

Roman Jan Makowski

ur. w 1963 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Roman Jan Makowski prowadził działalność opozycyjną w latach 1982-1989. Był współpracownikiem Ruchu Młodzieży Niezależnej oraz członkiem niezależnego Ruchu Harcerskiego, kolporterem oraz uczestnikiem wielu demonstracji i akcji opozycji.
Dnia 31.08.1982 r. wziął udział w manifestacji w rocznicę Porozumień Sierpniowych. Od 1982, jako student Uniwesytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wraz z kolegami rozpoczął kolportaż wydawnictw podziemnych, pism oraz ulotek. Przeprowadzał akcje kolportażu na terenie uczelni i akademików, ponadto angażował się m.in. w niezależne harcerstwo oraz demonstracje nielegalnej ,,Solidarności''.
W 1984 r. nawiązał współpracę z gorzowskim Ruchem Młodzieży Niezależnej, rozprowadzając czasopisma ,,Szaniec'', ,,Sokół'' i ,,Feniks''. W jego pokoju w akademiku Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła rewizję. Tę działalność prowadził do zakończenia studiów w 1987 r.
Po powrocie do Gorzowa Wielkopolskiego kontynuował kolportaż materiałów bezdebitowych i współpracował z redakcją ,,Szańca''. Ponadto aż do 1989 roku był organizatorem niezależnych struktur harcerskich oraz kolporterem ich wydawnictw ukazujących się poza zasięgiem cenzury, w tym pisma ,,Czuwajmy''.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Ruch Młodzieży Niezależnej we wspomnieniach uczestników (1983-1989), pod redakcją Marka Rusakiewicza i Dariusza A. Rymara przy współpracy Zbigniewa Bodnara