Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stelmach Bogdan
Bogdan Tadeusz Stelmach
ur. w 1957 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015

Biogram

Pracownik Walcowni Zimnej Blach Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Członek NSZZ „Solidarność”  w miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik podziemnych spotkań działaczy zawieszonej „Solidarności”. Zaangażowany w kolportaż druków drugoobiegowych.
W dniu 11 maja 1982 r. zatrzymany i internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Rzeszowie – Załężu, Kielcach – Piaskach oraz Łupkowie. Zwolniony w dniu 20 października 1982 r.
Począwszy od 1985 r. na emigracji w Australii.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN