Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Starko Dariusz
Dariusz Piotr Starko
ur. w 1956 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019

Biogram

Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Państwowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w latach 1980-1983, a od 1983 r. działał w podziemnej „Solidarności” w Przedsiębiorstwie Projektowania i Wyposażenia Obiektów Przemysłowych „Prozemak”. 14 grudnia 1981 r. brał udział w akcji protestacyjnej przeciwko wprowadzeniu stanu wojennemu w PPGK, które zostało wówczas zmilitaryzowane. W okresie stanu wojennego kolportował ulotki, gazety i materiały związkowe. Zajmował się rozwieszaniem plakatów protestacyjnych przeciwko aresztowaniu członków Komisji Krajowej „Solidarności”. Uczestniczył we wszystkich zakładowych akcjach protestacyjnych w PPGK. Brał udział w akcji pomocy dla internowanych. 
W 1983 r. został zmuszony do zmiany miejsca pracy. W „Prozemaku” dostarczał podziemną prasę członkom Związku. Wykonywał i rozprowadzał pisemne relacje z uroczystości patriotycznych organizowanych w kościele św. Stanisława Kostki oraz z mszy świętych za Ojczyznę. Wykonywał ulotki ukazujące przemoc władzy komunistycznej. Uczestniczył w protestach. Jawnie wypowiadał się na temat bezprawnych aresztowań członków Związku. Brał udział w zbiórkach na rzecz poszkodowanych działaczy „Solidarności”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków