Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tworkowski Jacek
Jacek Marceli Tworkowski
ur. w 1953 roku w m. Piotrków Trybunalski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

Był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Górniczych „Pioma” w Piotrkowie Trybunalskim. Został internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 grudnia 1981 r. i umieszczony w Zakładzie Karnym w Sieradzu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia 17 marca 1982 r. wyszedł na wolność. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Uczestniczył w akcjach i uroczystościach związanych z „Solidarnością” a organizowanych przez Kościół. Brał udział w zebraniach kolejnych nieformalnych grup opozycjonistów skupiających się przy kościele Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. Był współtwórcą oraz przewodniczącym Komitetu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W latach 1981-1989 pozostawał w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa państwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN