Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Gołaszewski

ur. w 1941 roku w m. Świdnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pan Marian Gołaszewski w latach 1981-1989 angażował się w działalność opozycyjną. W tych latach pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Zabrze”. Był odpowiedzialny za kontakty z Prymasowskim Komitetem Pomocy Internowanym, Więzionym i ich Rodzinom. Jednocześnie sam angażował się w udzielanie pomocy prawnej i materialnej rodzinom internowanych. 
Według oświadczeń świadków był inwigilowany, wielokrotnie przesłuchiwany, nękany przez przedstawicieli ówczesnych władz w pracy i w domu. Za swoją działalność został także karnie przeniesiony na inne stanowisko pracy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków