Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jóźwiak Jacek

Jacek Jóźwiak

ur. w 1955 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
      Jacek Jóźwiak jako student Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi był członkiem Komitetu Ruchu Odnowy Uczelni i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W listopadzie 1980 r. uczestniczył w akcji „Solidarne czekanie”, która doprowadziła m.in. do zmiany na stanowisku rektora uczelni. W 1981 r. zaangażował się w organizację międzynarodowego projektu „Konstrukcja w Procesie”, mającego miejsce w Łodzi niespełna dwa miesiące przed wprowadzeniem stanu wojennego. 
Po 13.12.1981 r. kolportował ulotki nawiązujące do protestów społecznych i uczestniczył w działaniach łódzkiego podziemia artystycznego, które z czasem przyjęło nazwę „Kultura Zrzuty”, stając się formą oporu przeciw represjom komunistycznym oraz wyrazem wolności i niezależności twórców kultury od struktur państwowych. Brał udział w inicjatywach powstających w ramach „Kultury Zrzuty” na tzw. „Strychu” przy ul. Piotrkowskiej 149, m.in. dotyczących nielegalnej produkcji wydawniczej, tworzenia pisma artystycznego „Tango” (1983-1986), organizacji w 1983 r. dwóch edycji festiwalu filmowego „Nieme Kino” i pielgrzymek artystycznych w Łodzi (1983) i Koszalinie (1984). Działalność opozycyjną, polegającą na walce o swobodę twórczą, wolność wypowiedzi, budowanie niezależnych struktur społecznych i tworzenie niezależnego obiegu kultury kontynuował do 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • oświadczeń świadków
 • publikacji:
  • „Kultura Zrzuty 1981-1987”, red. M. Janiak, Warszawa 1989
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN