Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Antoni Chrzonstowski

ur. w 1962 roku w m. Sokołów Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
W latach 1987-1989  był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie . Od marca 1987 r. był członkiem nielegalnej Komisji Uczelnianej NZS UMCS. Aktywnie uczestniczył w manifestacjach organizowanych przez NZS i wiecach studenckich w tym za legalizacją NZS. Brał także udział w kolportażu ulotek i uczestniczył w akcjach plakatowych organizowanych przez NZS. 
Biogram opracowano na podstawie: