Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leszek Karol Mrozowski

ur. w 1949 roku w m. Wiązów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Pan Leszek Mrozowski po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał aktywnej działalności w strukturach zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność” przy PZL Hydral we Wrocławiu. W swoim mieszkaniu utworzył skrzynkę kontaktową RKS na Psie Pole. Poprzez te skrzynkę przekazywał i odbierał prasę podziemną, korespondencję i paczki dla RKS. 
Za swoją działalność opozycyjną został internowany w dniu 9 listopada 1982 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu uchylił 19 stycznia 1983 r. areszt lecz postanowienie to uchylił Sąd Wojewódzki we Wrocławiu (IV Kz.17/83) 3 lutego 1983 r. w skutek czego Pan Leszek Mrozowski został ponownie tymczasowo aresztowany, następnie 24 lutego 1983 r. osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Postanowieniem z 26 kwietnia 1983 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej skazał Pan Leszek Mrozowski na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na 4 lata. 
Pana Leszka Mrozowskiego zwolniono 26 kwietnia 1983 r. na mocy Postanowienia tegoż Sądu. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność konspiracyjną do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej