Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Włodzimierz Trzeciak
ur. w 1953 roku w m. Kolonia Rzejowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018

Biogram

Stanisław Włodzimierz Trzeciak współtworzył struktury NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Kodrąb. 14.12.1981 r. wziął udział w manifestacji przed Urzędem Gminy w Kodrębie, protestując przeciwko zawieszeniu działalności NSZZ „Solidarność”. W latach 1982–1989 prowadził działalność opozycyjną w rejonie Radomska, m.in. uczestniczył w spotkaniach członków konspiracyjnych struktur „Solidarności” RI odbywających się w kościele św. Lamberta i klasztorze oo. franciszkanów w Radomsku oraz kolportował ulotki i prasę podziemną. W stanie wojennym udzielał pomocy rodzinom internowanych, uczestniczył w mszach w intencji Ojczyzny i demonstracjach ulicznych, w tym organizowanych na terenie Warszawy.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków