Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Władysław Pierzchała

ur. w 1947 roku w m. Ziębice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Jerzy Władysław Pierzchała był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Transportu Energetyki w Radomiu, a zarazem przewodniczącym Komisji ds. zagospodarowania maszyn, powołanej w październiku 1980 r. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Był delegatem na zjazd krajowy NSZZ „Solidarność”. Przewidziany był do internowania, do którego nie doszło ponieważ Pan Pierzchała ukrywał się od dnia 13.12.1981 r. do 28.03.1983 r. Pomimo wspomnianych okoliczności nie zaprzestał swej działalności opozycyjnej. Brał m.in. udział w tajnych spotkaniach z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność”, a także w wytwarzaniu oraz kolportażu materiałów bezdebitowych. W czasie swej działalności, przypadającej na lata 1980-1986, był kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godzin, a w jego miejscu zamieszkania dokonywano rewizji. W 1986 r. wszedł do Zarządu Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN