Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczepański Andrzej

Andrzej Ignacy Szczepański

ur. w 1954 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Andrzej Szczepański od 1 września 1980 r. należał do NSZZ ”Solidarność” Politechniki Gdańskiej, gdzie był pracownikiem naukowym. Do 13 grudnia 1981 r. współpracował z Serwisem Informacyjnym „Solidarność” PG. Po wprowadzeniu stanu wojennego sporządzał ulotki i biuletyny oraz redagował serwis informacyjny PG pod nieobecność głównego redaktora Stanisława Kowalskiego. Brał udział w podjętym przez pracowników Politechniki Gdańskiej strajku w dniach 14 -16 grudnia 1981 r. 
Następnie 20 grudnia 1981 r. został zatrzymany i osadzony w areszcie śledczym w Gdańsku pod zarzutem działalności w zawieszonym dekretem o stanie wojennym związku zawodowym „Solidarność” jak również redagowania i rozpowszechniania fałszywych informacji. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dn. 15 stycznia 1982 r. Andrzej Szczepański został skazany na rok pozbawienia wolności. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Koronowie i w Potulicach. Na mocy postanowienia Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy dnia 30 września 1982 r. został warunkowo zwolniony. 
W następnych latach Pan Andrzej Szczepański znajdował się w zainteresowaniu SB. W okresie od 2 czerwca 1986 r. do 2 czerwca 1988 r. miał zastrzeżone wyjazdy zagraniczne do WKŚ.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej