Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Turowski Krzysztof

Krzysztof Henryk Turowski

ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
W marcu 1968 r. wziął udział w strajku studenckim. W 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi, gdzie pracował jako dziennikarz. Reprezentując Region Łódzki NSZZ „Solidarność” uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów w Gdańsku, został członkiem prezydium II tury Zjazdu i wszedł w skład Komisji Krajowej. W swoich audycjach propagował idee „Solidarności” i w negatywnym świetle przedstawiał Służbę Bezpieczeństwa. Od 13 grudnia 1981 r. do 30 kwietnia 1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. 4 października 1982 r. wyjechał na stałe do Francji. Jako emigrant polityczny utrzymywał kontakty z opozycjonistami w kraju, reprezentował Region Łódzki w paryskim biurze „Solidarności”, prowadził audycje w Radiu Wolna Europa, organizował pomoc finansową dla podziemia, wspierał rodaków zmuszonych do opuszczenia Ojczyzny. W 1988 r. zaangażował się w działania mające na celu zalegalizowanie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, przyczyniając się do przyjęcia organizacji w poczet członków Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy z siedzibą w Brukseli. W latach 1982-1988 podlegał inwigilacji ze strony SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN