Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Huszcza Jan

Jan Huszcza

ur. w 1943 roku w m. Brzeziny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015
Biogram
Aktywnie zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” w Krasnymstawie. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Podregionu NSZZ „Solidarność” w Krasnymstawie oraz wchodził w skład Prezydium i Zarządu Regionu Chełmskiego. Jako przedstawiciel Regionu Chełmskiego został wybrany delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” w okresie od 26 września do 7 października 1981 r.  13.12.1981 r. na wniosek Wydz. Śledczego KWMO w Chełmie na mocy art. 42 ust. 1 dekretu o stanie wojennym („wroga działalność w ramach NSZZ Solidarność”) został internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Chełmie, Włodawie, Kwidzynie i Lublinie. Decyzja o uchyleniu internowania wydana została 29.04.1982 r. Po zwolnieniu z internowania nie zaniechał działalności związkowej. Aktywnie uczestniczył w akcjach protestacyjnych rozklejał plakaty i ulotki, kierował akcjami propagandowymi i wydawaniem literatury niezależnej w Krasnymstawie. Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata na okres od 9.10. 1984 r. do 9.10.1986 r. Zastrzeżenie wniósł RUSW Krasnystaw.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej