Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Walerjańczyk Jerzy

Jerzy Kazimierz Walerjańczyk

ur. w 1942 roku w m. Gniezno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 277/2020
Biogram
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w okresie od 1981 r. do 1989 r. Na terenie Gniezna kolportował nielegalny biuletyn „Piast”, którego był inicjatorem  i  autorem. W okresie działalności NSZZ „Solidarność” wchodził w skład zarządu Komisji Zakładowej tegoż związku. Zarówno w okresie stanu wojennego jak i później, prowadził działalność  antykomunistyczną wykorzystując do tego celu uroczystości religijne, m.in. poprzez uczestnictwo   w mszach organizowanych przez „Solidarność” 13. dnia miesiąca w kościele oo. franciszkanów w Gnieźnie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej