Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jadwiga Szymonik

ur. w 1948 roku w m. Łosice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019
Biogram
Pani Jadwiga Szymonik od września 1980 r. była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej. 
W dniach od 13 do 15 grudnia 1981 r. uczestniczyła w strajku okupacyjnym na Politechnice Wrocławskiej. Po pacyfikacji strajku kontynuowała działalność w podziemiu. 
Przygotowywała matryce do nielegalnych publikacji i czasopism m.in. „Z dnia na Dzień” oraz zajmowała się ich drukiem i kolportażem. Organizowała pomoc finansową i materialną dla osób represjonowanych. 
W latach 1982-1989 aktywnie współpracowała z Uczelnianą Komisją Koordynacyjną przy Politechnice Wrocławskiej, Regionalnym Komitetem Strajkowym oraz z Solidarnością Walczącą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej