Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Majchrzak Jerzy

Jerzy Kazimierz Majchrzak

ur. w 1942 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Brał czynny udział w Powstaniu Poznańskim Czerwiec ‘56 r., w wyniku czego został postrzelony w kolano. Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Brał udział w spotkaniach z działaczami NSZZ „Solidarność”, podczas których przekazywał relacje uczestników i świadków Powstania Poznańskiego Czerwiec ‘56 r. W stanie wojennym dostarczał młodzieży oporniki, symbolizujące sprzeciw wobec władzy komunistycznej. Kolportował bezdebitowe wydawnictwa. Współpracował ze strukturami poznańskiego oddziału „Solidarności Walczącej” m.in. udostępniając mieszkanie w celu drukowania w nim bezdebitowych wydawnictw. W związku ze swoją działalnością był śledzony przez funkcjonariuszy SB. W 1989 r. został członkiem-założycielem Stowarzyszenia „Poznański Czerwiec '56”.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków