Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nieszczerzewicz Jacek

Jacek Piotr Nieszczerzewicz

ur. w 1963 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2017
Biogram
W latach 1983-1989 prowadził aktywną działalność antykomunistyczną w ramach grupy „Armenia”, kierowanej przez Wojciecha Stawiszyńskiego, która stanowiła głęboko zakonspirowane zaplecze techniczno-organizacyjne Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. W działalności opozycyjnej posługiwał się pseudonimem „Marines”. W ramach „Armenii” był członkiem tzw. Grupy Specjalnej. Współpracował również z oddziałem warszawskim „Solidarności Walczącej”. 
Brał udział w akcjach plakatowych i ulotkowych, kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz manifestacjach ulicznych.
Biogram opracowano na podstawie: