Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Przemysław Jaworski

ur. w 1957 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Przemysław Jaworski podczas studiów na wrocławskiej Akademii Medycznej był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Po powstaniu NSZZ „Solidarność” zaangażował się w kolportaż wydawnictw bezdebitowych. W grudniu 1981 r. został internowany, a następnie przetrzymywany do lipca 1982 r. w Ośrodkach Odosobnienia w Nysie, Strzelcach Opolskich, Łupkowie i Rzeszowie. Po wyjściu na wolność współorganizował Młodzieżowe Jednostki Oporu oraz przeprowadzał dla nich szkolenia z zakresu druku i kolportażu literatury i czasopism niezależnych.
W 1985 r. uczestniczył w akcjach protestacyjnych Ruchu „Wolność i Pokój”. Był pomysłodawcą serii wykładów non violece odbywających się w 1986 r. w mieszkaniach prywatnych. W 1988 r. zainicjował manifestację w obronie Sławomira Dutkiewicza, skazanego za odmowę służby wojskowej. Za udział w proteście został zatrzymany, a następnie ukarany grzywną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej