Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Pogorzelski

ur. w 1940 roku w m. Suchedniów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Stanisław Pogorzelski prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989. Był aktywnym działaczem związku NSZZ „Solidarność”, kolportował wydawnictwa drugiego obiegu i ulotki. Od 1989 r. działał w Komitecie Obywatelskim. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków