Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Stefan Tyszko

ur. w 1954 roku w m. Pasłęk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 390/2016
Biogram
Zbigniew Tyszko w latach 1979-1981 był funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej. W 1981 r. był delegatem na Zjazd Założycielski NSZZ "Solidarność" funkcjonariuszy MO. Za powyższą działalność został w lipcu 1981 r. usunięty z szeregów funkcjonariuszy MO. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 15 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, a następnie w Kwidzynie skąd został zwolniony w dniu 18 grudnia 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej