Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mielnik Józefa

Józefa Mielnik

ur. w 1933 roku w m. Suchodół
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 465/2017
Biogram
W 1980 r. była współorganizatorem, a później skarbnikiem  Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 1980-1981 była członkiem Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ ”S” w Gdańsku. Uczestniczyła również w strajku w ART. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego przygotowała matryce do druku ulotek. Została zatrzymana 22 lutego 1982 r., tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Ostródzie. Została zwolniona 7 września 1982 r.  Skazano ją na półtora roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. 
Po wyjściu na wolność kontynuowała działalność opozycyjną: organizowała wykłady samokształceniowe, pomagała internowanym i aresztowanym, była organizatorem  nieformalnych spotkań środowisk solidarnościowych oraz kolporterem ulotek i pism opozycyjnych, m.in. „Rezonansu”, „Woli”, kalendarzy, znaczków poczt podziemnych.  Pełniła funkcję regionalnego współpracownika Komitetu Helsińskiego.
Działalność opozycyjną prowadziła do 1989 r. Z tego powodu do 1989 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Była wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej